Frivilliga Radioorganisationen

FRO Södermanland

Kontaktinformation

FRO Södermanland
Terminalgatan 5
641 33 Katrineholm
Besök: Terminalgatan 5
E-post: sodermanland@fro.se

FRO Södermanland

Ungdomarna är på gång i Nyköping

Idag lördag den 14 oktober kan vi så lägga till ytterligare 3st nytillkomna ungdomar, så totalt är det nu 6st ungdomar till skaran som går i utbildning via Stefan Bengtssons försorg. Nu är det 2 grupper av ugndomar som träffas 2 lördagar i månaden, 1 grupp som är fortsättningsgrupp och leds av Robert & Carolin Nilsson och alltså inne på anda året och 1 grupp nytillkomna ungdomar.

Vi hälsar alla nya ungdomar jättevälkomna och hejar på alla ungdomar.

Något som är riktigt värt att fira - vi blir allt fler medlemmar

Lars OveDet står nu klart att FRO Södermanland växer så det knakar. Från 111 medlemmar förra året till 127 i år. Tyvärr måste vi också vara ärliga och erkänna att vi brustit i hanteringen, vilket innebär att ytterligare 8 stycken är påväg att bli medlemmar. Utöver det så är en som väntar på att bli överflyttad från ett annat förbund och ytterligare en har precis fyllt i en inträdesansökan. Det innebär att man snart är strax under 140 medlemmar i FRO Södermanland.

Antalet ungdomar ökar
Antalet ungdomar i förbundet ökar och verksamheten bedrivs främst i Nyköping. Några ungdomar är aktiva på centrala kurser och andra är aktiva i förbundets verksamhet. Det ena utesluter inte heller det andra, utan förbundets verksamhet kompletteras med de centrala kurserna.

– Det är en viktig satsning, som betyder mycket för FRO:s framtid, säger Lars Rudestad, ordförande i FRO Södermanland.

Alla är inte nyrekryteringar
De allra flesta är nyrekryterade till förbundet medan en handfull är medlemmar som bytt förbund samt några som har gjort ett återinträde till förbundet, detta efter att FRO Södermanland satsat på verksamhet både kopplat till uppdrag och föreningsverksamhet under 2016 - något man tänker fortsätta med 2017.

En av de som har återinträtt är Lars-Ove Törnebohm från FRO Katrineholm. Hur kommer det sig att du återigen valt att bli medlem i FRO?

I katrineholm har det en längre tid inte funnits nån aktivitet från FRO, närmast har Flen varit och jag har helt enkelt inte haft så lätt att ta mig dit. När Katrineholm startades upp igen med nya lokaler och en spirande verksamhet så blev det förstås intressant. FRO för mig är gemenskap och samtidigt har man en viktig samhällsfunktion som intresserar mig. Själv är jag intresserad av radio och digital kommunikation och där kan FRO fylla en viktig funktion vid katastroflägen när man snabbt behöver olika typer av samband för myndigheter och krisorganisationer med mera, säger Lars-Ove.

200 medlemmar om något år?
Nu är det upp till dig som medlem, funktionär eller styrelsemedlem att rekrytera i din närhet. Kanske du har några ungdomar i din bekantskapskrets som är intresserade av Signalungdom? Eller någon vuxen som är intresserad av IT, kommunikation, radio, teknik? Be dem fylla i medlemsansökan så finner vi ett verksamhetsområde som passar dem!

Andra rekryteringsåtgärder för framtiden är att vi budgeterar rekrytering som en egen post i budgeten, vilket skapar utyrmme för annonsering via sociala medier, monterplatser i samband med evenemang och andra rekyteringssatsningar.

FRO Södermanland har även beställt in rekryteringsmateriel i form av broschyrer, 6 st roll-ups, banderoll och visitkort. En roll-up om Hemvärnsuppdraget samt broschyrer för Insatssignalist i Hemvärnet har skänkts till Södermanlandsgruppen som rekryterar på cirka 30 arrangemang varje år.

– Vi behöver bli fler och föryngra organisationen. Vi ligger bra till men vi behöver bli fler för att skapa en bättre föreningsverksamhet och en ökad aktivitet i förbundet med intressanta inslag i programmen, säger Lars-Erik Hallinder, vice förbundsordförande i FRO Södermanland.

Ambitionen är bli bättre på information till medlemmarna
En av de största satsningar i år är att bli bättre på information till medlemmarna. Efter att ha skickat ut en enkätundersökning i slutet av 2015 kunde vi konstatera att man ville få till ett nyhetsbrev som går ut cirka en gång i kvartalet. Vi började med detta i slutet av 2016 och har fortsatt med detta 2017. Ett exempel är kallelsen till stämman som har gått ut via e-post, brev och webbplatsen samt till de som inte har uppgivit någon e-post har den också gått ut via SMS.

– Ambitionen blir att fortsätta att utveckla webbplatsen, skicka ut ett nyhetsbrev cirka 3 gånger per termin och sedan utveckla engagemanget på Facebook. Detta i syfte att både exponera oss utåt, men i synnerhet informera internt till och mellan våra medlemmar, avslutar Lars-Erik Hallinder och återgår till arbetet inför stämman.

Expedition nu åter öppen i FRO Södermanland

FörbundsexpeditionEfter längre ledighet med jul och nyårsfirande är nu förbundsexpedition återigen öppen och redo att handlägga nya avtal, uppdatera utbildningsplaner och administrera kurser och utbildningar samt andra medlemsärenden.

Är du intresserad av att söka utbildning mot Hemvärnet, Molos eller NSE bör du kontakta oss på exp-sodermanland@fro.se så att vi kan handlägga ditt ärende och bjuda in dig till personligt möte i förbundsexpedition.

Utöver det kommer fokus ligga på att få i ordning på expeditionen och sedan utöka profilartiklar och marknadsföringsprodukter som kan köpas av medlemmarna samt nyttjas av organisationen. Exempel på detta är klistermärken och andra mindre produkter såsom kläder och sedan ha tillgängligt roll-ups, tygmärken, banderoller och broschyrer för att underlätta rekryteringen till organisationens olika uppdrag och föreningsverksamhet.

Senare under våren räknar vi med att få dels radiorummet i ordningsställt och färdigrenoverat (totalrenovering från golv till väggar och tak) och sedan även få materiel i ordningsställt i kallförrådet/övningshallen som finns i anknytning till byggnadskomplexet.

Är du intresserad av att hjälpa till med förbundets expedition och lokaler, särskilt radiorummet och få ordning på materielen i kallförrådet, så kontakta oss på e-postadressen ovan.

Vi kör varje tisdag mellan klockan 18.00 till 21.00 och adressen är Terminalgatan 5 i Katrineholm. Vi har lokalen FrivilligCentrum tillsammans med 5 andra frivilliga försvarsorganisationer i staden.

FRO Södermanland utökar vårt digitala radionät

IMG 20160524 153114Idag har några medlemmar tillsammans arbetat med att utveckla och utöka vårt digitala radionät via Digital mobile radio (DMR). DMR står för digital mobilradio och är en öppen standard som utvecklats inom den kommersiella sidan. Motorola och Hytera är två stora tillverkare.

Nu har Katrineholm täckning med sina talgrupper Katrineholm D1 och D2, tillsammans med Flen och Eskilstuna. Planerna är att öka räckvidderna i Eskilstuna-området och även etablera täckning i Nyköping. DMR används inom föreningen bland medlemmar att kunna lära sig mer om digital radio, träna trafiksignalering och utveckla intresset för olika radioalternativ.

Men också sambandsplanering, underhåll av basstationer, programmering av handstationer samt utökning av radionäten.

DMR är också möjligt att nyttjas för sambandsservice som vår organisation erbjuder andra föreningar och organisationer i samband med event eller motsvarande, där krav kanske ställs på kryptering eller fungerande kommunikation med klar ljudbild.

Initiativ från medlemmarna

FRO Södermanland fick upp ögonen för DMR genom en medlems initiativ till att införskaffa basstationer så att vi kunde komma igång med denna form av digital kommunikation. Genom detta finns det möjligheter för medlemmar att låna eller att vi gemensamt förmedlar inköp av handstationer.

Det finns många möjligheter när det gäller DMR. Inte bara tal, utan även text och data är möjligt att överföras över detta protokoll.

- Vi utökar möjligheterna för våra medlemmar att kunna nyttja olika typer av radiosystem. Vi är en teknisk organisation i grunden och då krävs det också att vi satsar på ny och modern teknisk kommunikation, säger Lars Rudestad som är ordförande i FRO Södermanland.

- I samband med räckviddskontrollen så fick vi också kontakt med en medlem i FRO Elfsborg som huserar i Västra Götaland. Det är kopplat via internet från vår basstation över riksnätet, fortsätter Lars.

Vill du också som medlem hos oss komma igång med DMR så kontakta lars.rudestad@fro.se för att få mer information. Det finns möjlighet att låna en station för att så småningom införskaffa sig en egen.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök