Frivilliga Radioorganisationen

FRO Södermanland

Kontaktinformation

FRO Södermanland
Terminalgatan 5
641 33 Katrineholm
Besök: Terminalgatan 5
E-post: sodermanland@fro.se

Föreningsverksamhet

Föreningsverksamheten är mycket livlig, oftast som regelbundna träffar med avancerad utbildning som ett viktigt inslag. De enskilda förbunden hjälper ofta idrottsklubbar och andra ideella organisationer med sambandsservice vid tävlingar och stora arrangemang. FRO har även bra och eftertraktad ungdomsutbildning, som utvecklar och förbereder ungdomarna för vuxenlivet.
 
I Nyköping och Katrineholm bedrivs verksamhet på tisdagar. Varannan tisdag är planerad och varannan är mer av öppet hus-karaktär. Föreningesverksamheten består av medlemmar i alla åldrar, och det gemensamma intresset är teknik i allmänhet och radio, tele och data-kommunikation i synnerhet.
 
I förbundsexpedition i Katrineholm håller vi på att utveckla ett träningscentrum för dig som är ansluten till Hemvärnet också, där du har tillgång till fälttelefoni med växeltjänst, RA 763 HF med SwALE, RA180 med PC-DART samt IT-baserat IP-paket PC-DART. Detta i syfte att du ska kunna öva och utveckla din förmåga som avtalspersonal men inom föreningsverksamhetens regi.
 
Vi har tyvärr inte verksamhet i Eskilstuna och Strängnäs, men om du är intresserad av att vara funktionär så stöttar förbundsstyrelsen med att hjälpa dig att komma igång, hitta lokal, få en utbildningspot avseende materiel och såvidare så att du får bra förutsättningar för din verksamhet.

Teknikgruppen
I FRO Södermanland har vi en teknikgrupp - som är en sammansvärjning av ett gäng teknikintresserade medlemmar som arbetar med att utveckla våra stationer och radionät som bedrivs inom organisationens regi. Man sysslar också med teknikutveckling för detta ändamål och kombinerar olika system och tekniker att fungera med varandra. Är du intresserad av detta? Kontakta sodermanland@fro.se så hjälper vi dig vidare.


Amatörradio

Amatörradion erbjuder dig en spännande hobby med radiokontakter över hela världen. Det finns mycket att hämta för dig som är intresserad av modern teknik, såväl radio som datakommunikation. Radioamatörer sysslar med all slags kommunikation: telegrafi, telefoni, packet radio, PACTOR, fjärrskrift, television, satellitkommunikation, månstuds, mikrovågor mm. De flesta avdelningar och förbund i FRO har amatörradioverksamhet, ofta med egna amatörradiostationer med för FRO unika anropssignaler - SL-signaler.

Med dem upprätthåller vi samband på amatörradiobanden som ett led i vår träning i radiosamband. Man kan nästan alltid hitta en motstation, vilken tid på dygnet som helst. Genom amatörradion kan man få många nya vänner. Vänner som har samma intresse som man själv har - radio.

FRO Södermanlands SL-signaler
FRO amatörradiostationer har av Post och Telestyrelsen, PTS, tilldelats unika anropssignaler med prefix SL och suffix som alla börjar med Z (SLnZxx). PTS har även tilldelat FRO signalen SLnFRO, som vi använder vid olika evenemang. Försvarsmaktens SL-signaler administreras av Marinens Radio.
 
Signal Plats Ansvarig
SL5ZXR FRO Nyköping Erik Källberg
SL5ZXP FRO Flen Sture Ljungqvist
SL5ZXQ FRO Strängnäs Jan Folkegård
SL5ZZO FRO Katrineholm Roland Eriksson
SL5AR Södermanlandsbataljonen, f.d. P10 Hans Esbjörnsson
 
SL-Testen

SL-Testen är FRO:s egen radiotävling. Syftet är att entusiasmera trafik till och från SL-stationer. Testen är indelad i olika klasser för Telegrafi, SSB telefoni och Digitalt. Regler för testen finns publicerade. Välkommen!


Är du intresserad av Amatörradio så bedriver vi en kurs under hösten 2017 vid förbundsexpedition i Katrineholm. Kontakta exp-sodermanland@fro.se för att få mer information om hur du anmäler dig.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök