Frivilliga Radioorganisationen

FRO Södermanland

Kontaktinformation

FRO Södermanland
Terminalgatan 5
641 33 Katrineholm
Besök: Terminalgatan 5
E-post: sodermanland@fro.se

Uppdrag inom Samhällets krisberedskap

Vi lever i ett sårbart samhälle och i en tid med hot och risker som inte känner några nationsgränser. Allvarliga epidemier, terrorhot, jordbävningskatastrofer och kollapsande IT-system är händelser som vi måste kunna ta hand om, men också försöka att förhindra.

Kommunernas arbete med samhällets krisberedskap är grunden för vår säkerhet, men också myndigheternas samarbete i krisberedskapsarbetet. Vi har alla ett ansvar för att minska riskerna och för att stå bättre förberedda om en kris inträffar. Det är vad krisberedskap handlar om.

FRO Södermanland har fyra uppdrag inom samhällets krisberedskap, och det är att bemanna med sambandsresurser inom Trafikverket, Svenska kraftnät, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt kommunernas förstärkningsorganisation Frivilliga Resursgrupper. Nedan finner du kortare information om varje uppdrag.

Vill du engagera dig inom samhällets krisberedskap? Kontakta FRO Södermanland genom ett skicka e-post till oss.

 

Vad passar dig inom samhällets krisberedskap?

Svenska Kraftnät (MOLOS)

I Hallsberg har vi rekryteringsmöjligheter att bemanna Svenska kraftnäts förstärkningsorganisation (Mobil operativ ledning och samband, MOLOS) med sambandsoperatörer. Det är mobila enheter med bandvagnar där sambandsoperatörer är en del av besättningen för att stödja kommunikationen inom Svenska kraftnät för samhällets krisberedskap.

Trafikverket

I Västerås har vi rekryteringsmöjligheter att bemanna trafikverkets förstärkningsorganisation med sambandsoperatörer. Det är mobila enheter med bandvagnar där sambandsoperatörer är en del av besättningen för att stödja kommunikationen inom Trafikverket för samhällets krisberedskap.

Nationella sambandsenheter (NSE)

I Enköping har vi rekryteringsmöjligheter att bemanna Myndigheter för samhällsskydd och beredskaps förstärkningsorganisation med sambandsoperatörer. Det är mobila enheter med bandvagnar där sambandsoperatörer är en del av besättningen för att stödja kommunikationen inom samhällets krisberedskap.

Frivillig Resursgrupp (FRG)

I ett flertal olika kommuner i Södermanland finns det frivilliga resursgrupper, som är en del av kommunernas förstärkningsorganisation i samband med en kris. FRO stöttar rekryteringen till FRG (det är Civilförsvarsförbundet som har huvudmannaskapet) med personer med sambandskompetens. Uppdraget är dock bredare än så: Det kan handla om att bära sandsäckar till att skapa en infrastruktur för vattendepåer till att stötta upp som sambandsoperatör till kommunen.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök