Träningsnät

FRO Södermanland har flera nät upprättade - både lokala och som är sammankopplade med andra eller större nät i Sverige.