Frivilliga Radioorganisationen

FRO Södermanland

Kontaktinformation

FRO Södermanland
Terminalgatan 5
641 33 Katrineholm
Besök: Terminalgatan 5
E-post: sodermanland@fro.se

Ingress_till_hemsidan_ändrad_2020-09-25_tisdagar_18-20.00.jpg

Signalungdom - Teknik, Äventyr och Gemenskap

     bli medlem

FRO Signalungdom har en ungdomsgrupp i FRO Södermanland. Vi har verksamhet främst i Nyköping som Stefan Bengtsson bedriver tillsammans med andra funktionärer. Du har också möjlighet som ungdom mellan 15-18 år att gå centrala kurser i t.ex. Enköping eller Boden, såsom Ledningsystem Ungdom, anmälan till dessa kurser sker via utbildningskatalogen.

För dig som är mellan 15 och 18 år
Centrala kurser är Ledningsystem Ungdom (grundkurs) som genomförs på sommaren tillsammans med fortsättningskursen Operation Samverkan. Under hösten genomförs Teknikkurs med olika teman, t.ex. lödning och komponentkunskap där man bygger olika kretsar, eller it och säkerhet där man tittar på mjukvaror och hur man hanterar olika it-baserade hot samt vinterkurs som du söker via Försvarsutbildarna som genomförs under ett par olika veckor så det passar dig när du har sportlov, t.ex. vecka 8.
Är du intresserad av att testa vår ungdomsverksamhet i FRO Signalungdom? I sådana fall kan du kontakta oss och så kommer du i kontakt med Stefan som driver verksamheten i ungdomsgruppen. I ungdomsgruppen har du själv möjlighet att påverka aktiviteterna tillsammans med andra ungdomar och det man har gjort hittills under 2017 är sambandsutbildning, sjukvårdsutbildning och förläggningstjänst.

För dig under 15 år
 
Vi har föreningsaktiviteter som alla medlemmar är välkomna att delta på oavsett ålder. Generellt är åldern runt 40-50 år men vi är öppna att ta emot medlemmar i yngre ålderskategorier och utforma aktiviteter som är tilltalande för den åldersgruppen. De aktiviteter vi bedriver med uppdrag från Försvarsmakten får man tyvärr ej vara under 15 år, men vi har andra föreningsaktiviteter inom teknik, kommunikation, samband och IT som kan vara intressant för yngre åldersgrupper.

ungdom2

Framtiden efter ungdomsverksamheten?
Vi har civila och militära uppdragsgivare inom Frivilliga Radioorganisationen med inriktning på teknik och samband. Man har möjlighet att tjänstgöra som sambandsoperatör hos Hemvärnet och Försvarsmakten alternativt hos några av våra civila uppdragsgivare, t.ex. Svenska Kraftnät eller Trafikverket.

Utöver det kan du använda kurserna från ungdomsverksamheten som civila myndigheter på arbetsmarknaden alternativt när du söker militär tjänstgöring. All verksamhet är idag frivilligt och det ligger hos dig som enskild att söka och välja vad du vill göra i din karriär.
Men först och främst är vår verksamhet till för att erbjuda dig en meningsfull fritidsysselsättning, till en låg kostnad på 100 kr per år, där du kan utveckla dina tekniska kunskaper och förmågor inom kommunikation - främst telefoni, radio och data (IT) i allmänhet.

ungdom1Försäkringar
Genom medlemsavgiften omfattas du även vårt omfattande försäkringsskydd. För att bli medlem under 18 år krävs målsmans underskrift. Du kan lämna en inträdesansökan så skickar vi med förfrankerat kuvert en medlemsansökan för målsmans underskrift.

Kostnader
Alla våra kurser, övningar och andra aktiviteter är då kostnadsfria för dig utöver medlemsavgiften för ungdom på 100 kr. Du erhåller också skyddsklädsel (motsvarar uniform M/90) om du är mellan 15-20 år.

Centrala ungdomskurser och läger
I anknytning till skolans lov går det centrala ungdomskurser och läger. De allra flesta kurser och läger går under sommaren på Gotland och i södra Sverige – men ibland även på andra håll i landet. Även här är resorna, kosten samt login fri för dig som är medlem i vår organisation.
Verkar det intressant? Då är du välkommen att höra av dig med ev. frågor och funderingar, skicka ett mail till stefan.bengtsson@fro.se eller till sodermanland@fro.se.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök