Frivilliga Radioorganisationen

FRO Södermanland

Kontaktinformation

FRO Södermanland
Terminalgatan 5
641 33 Katrineholm
Besök: Terminalgatan 5
E-post: sodermanland@fro.se

FRO Södermanland

Något som är riktigt värt att fira - vi blir allt fler medlemmar

Lars OveDet står nu klart att FRO Södermanland växer så det knakar. Från 111 medlemmar förra året till 127 i år. Tyvärr måste vi också vara ärliga och erkänna att vi brustit i hanteringen, vilket innebär att ytterligare 8 stycken är påväg att bli medlemmar. Utöver det så är en som väntar på att bli överflyttad från ett annat förbund och ytterligare en har precis fyllt i en inträdesansökan. Det innebär att man snart är strax under 140 medlemmar i FRO Södermanland.

Antalet ungdomar ökar
Antalet ungdomar i förbundet ökar och verksamheten bedrivs främst i Nyköping. Några ungdomar är aktiva på centrala kurser och andra är aktiva i förbundets verksamhet. Det ena utesluter inte heller det andra, utan förbundets verksamhet kompletteras med de centrala kurserna.

– Det är en viktig satsning, som betyder mycket för FRO:s framtid, säger Lars Rudestad, ordförande i FRO Södermanland.

Alla är inte nyrekryteringar
De allra flesta är nyrekryterade till förbundet medan en handfull är medlemmar som bytt förbund samt några som har gjort ett återinträde till förbundet, detta efter att FRO Södermanland satsat på verksamhet både kopplat till uppdrag och föreningsverksamhet under 2016 - något man tänker fortsätta med 2017.

En av de som har återinträtt är Lars-Ove Törnebohm från FRO Katrineholm. Hur kommer det sig att du återigen valt att bli medlem i FRO?

I katrineholm har det en längre tid inte funnits nån aktivitet från FRO, närmast har Flen varit och jag har helt enkelt inte haft så lätt att ta mig dit. När Katrineholm startades upp igen med nya lokaler och en spirande verksamhet så blev det förstås intressant. FRO för mig är gemenskap och samtidigt har man en viktig samhällsfunktion som intresserar mig. Själv är jag intresserad av radio och digital kommunikation och där kan FRO fylla en viktig funktion vid katastroflägen när man snabbt behöver olika typer av samband för myndigheter och krisorganisationer med mera, säger Lars-Ove.

200 medlemmar om något år?
Nu är det upp till dig som medlem, funktionär eller styrelsemedlem att rekrytera i din närhet. Kanske du har några ungdomar i din bekantskapskrets som är intresserade av Signalungdom? Eller någon vuxen som är intresserad av IT, kommunikation, radio, teknik? Be dem fylla i medlemsansökan så finner vi ett verksamhetsområde som passar dem!

Andra rekryteringsåtgärder för framtiden är att vi budgeterar rekrytering som en egen post i budgeten, vilket skapar utyrmme för annonsering via sociala medier, monterplatser i samband med evenemang och andra rekyteringssatsningar.

FRO Södermanland har även beställt in rekryteringsmateriel i form av broschyrer, 6 st roll-ups, banderoll och visitkort. En roll-up om Hemvärnsuppdraget samt broschyrer för Insatssignalist i Hemvärnet har skänkts till Södermanlandsgruppen som rekryterar på cirka 30 arrangemang varje år.

– Vi behöver bli fler och föryngra organisationen. Vi ligger bra till men vi behöver bli fler för att skapa en bättre föreningsverksamhet och en ökad aktivitet i förbundet med intressanta inslag i programmen, säger Lars-Erik Hallinder, vice förbundsordförande i FRO Södermanland.

Ambitionen är bli bättre på information till medlemmarna
En av de största satsningar i år är att bli bättre på information till medlemmarna. Efter att ha skickat ut en enkätundersökning i slutet av 2015 kunde vi konstatera att man ville få till ett nyhetsbrev som går ut cirka en gång i kvartalet. Vi började med detta i slutet av 2016 och har fortsatt med detta 2017. Ett exempel är kallelsen till stämman som har gått ut via e-post, brev och webbplatsen samt till de som inte har uppgivit någon e-post har den också gått ut via SMS.

– Ambitionen blir att fortsätta att utveckla webbplatsen, skicka ut ett nyhetsbrev cirka 3 gånger per termin och sedan utveckla engagemanget på Facebook. Detta i syfte att både exponera oss utåt, men i synnerhet informera internt till och mellan våra medlemmar, avslutar Lars-Erik Hallinder och återgår till arbetet inför stämman.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök