Swale träningsnät 2018

Nu startar 2018 år Swalenät upp. Information finns under FRODOK och samband för tider och anropssignaler.