Frivilliga Radioorganisationen

FRO Södermanland

Kontaktinformation

FRO Södermanland
Terminalgatan 5
641 33 Katrineholm
Besök: Terminalgatan 5
E-post: sodermanland@fro.se

Ingress till hemsidan

FRO Södermanland årsmöte info

10 mars samlades ca 20 st FRO Södermanland medlemmar i förbundslokalen
Katrineholm för att avhålla årsstämma
Medlemmarna var eniga om att föreningen har skötts bra vilket resulterade i att
styrelsen beviljades ansvarsfrihet för arbetsåret 2018.

Innan mötet bjöds det smörgåstårta och därefter informerade Lars Rudestad
om DMR-radio. Lars-Erik Hallinder förklarade det nya informationssystemet
för Hemvärnet ISHV

Styrelsen för 2019 består av följande:

Ordförande   Christer Wiklund
V Ordf           Erik Källberg
Sekreterare    Alexander Embretsen
Kassör           Stefan Luukkonen
Ledamot        Ronny Lundholm
Ledamot       Lars-Erik Hallinder
Ledamot       Joakim Truedsson
Suppleant      Lars Rudestad
Suppleant      Mikael Larsson

På FRODOK finns nu en inventarielista över FRO Södermanlands material som
är tillgängligt för utlåning

Materialet finns i Katrineholm och i Nyköping. Kontakta Joakim Truedsson Katrineholm 072-327 25 92
i Nyköping kontaktar du Erik Källberg 070-303 85 99

FRODOK kan bara nås när du är inloggad, om du saknar inloggningsuppgifter
kontakta kassören

Titta igenom listan, materialet ska inte ”ligga” och rosta på hyllan utan användas

Erik K

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök