FRO Södermanland årsmöte info

FRO Södermanlands styrelse 2020 består av följande

Ordförande    Christer Wiklund
V Ordf            Erik Källberg
Sekreterare   Joakim Trudesson
Kassör           Stefan Luukkonen
Ledamot        Ronny Lundholm
Ledamot        Lars-Erik Hallinder
Ledamot       Alexander Embretsen
Suppleant      Lars Rudestad
Suppleant      Nadja Kassman Dixon
Nadja är tillika vår ungdomsrepresentant från Nyköping

På FRODOK finns nu en inventarielista över FRO Södermanlands material som
är tillgängligt för utlåning

Materialet finns i Katrineholm och i Nyköping. Kontakta Joakim Truedsson Katrineholm 072-327 25 92
i Nyköping kontaktar du Erik Källberg 070-303 85 99

FRODOK kan bara nås när du är inloggad, om du saknar inloggningsuppgifter
kontakta kassören

Titta igenom listan, materialet ska inte ”ligga” och rosta på hyllan utan användas

Erik K