FRO Södermanland årsmöte info

Så har årsmöte 2021 genomförts.
Ett annorlunda möte i dessa Coronatider. 17 st deltagare fanns på plats endera över
digitala media eller fysiskt på Björshult helt under Coronasäkra förhållanden.
Christer Wiklund skötte ordförandeklubban och mötet avhandlades på nästan exakt
1 timme.
Glädjande noteras att 3 st ungdomsrepresentanter finns med i årets styrelse. Välkomna.

Årsmötesprotokollet kommer att publiceras på FRODOK efter att justeringar är gjorda.
Styrelsen för arbetsåret 2021 ser ut som följande:

Ordf.             Christer Wiklund

V. Ordf.         Erik Källberg

Sekr.              Joakim Truedsson

Kassör.          Alexander Ceder

Ledamot.       Frida Kleringer

Ledamot.       Ronny Lundholm

Ledamot.       Alexander Embretsen

Suppleant.     Isabell Offerman

Suppleant.     Nadja Dixon Kassman

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Färdbeskrivning till FRO Nyköping/Björshult finns på FRODOK

På FRODOK finns nu en inventarielista över FRO Södermanlands material som
är tillgängligt för utlåning

Materialet finns i Katrineholm och i Nyköping. Kontakta Joakim Truedsson Katrineholm 072-327 25 92
i Nyköping kontaktar du Erik Källberg 070-303 85 99

FRODOK kan bara nås när du är inloggad, om du saknar inloggningsuppgifter
kontakta kassören

Titta igenom listan, materialet ska inte ”ligga” och rosta på hyllan utan användas

Erik K