Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Ökat antal cyberaktiviteter 2018

2017 uppgav Försvarets radioanstalt (FRA) att man upptäckte 10 000  Cyberaktiviteter per månad från statliga utländska angripare mot mål i Sverige. En "aktivitet" i detta fall behöver inte vara ett angrepp utan enbart ett försök eller förberedelse till angrepp. FRA säger att 2018 är siffran högre. Man går dock inte in på något exakt antal, utan konstaterar bara att den är högre. Vad ökning beror på kan vara flera olika faktorer. Dels kan det kan det vara så att aktiveterna faktiskt ökat, men också att FRA blivit bättre på att upptäcka detta. Mörkertalet lär vara enormt också eftersom man långt ifrån ser alla aktiviteter som sker.

Källa:SVT Nyheter 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök