Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Informationssäkerhet för offentlig sektor

En gång per år hålls en stor konferens som handlar om "informationssäkerhet för offentlig sektor" så även 2018. Det är också namnet på konferensen. Den har i princip alltid varit fullbokad. Konferensen anordnas av myndigheterna i SAMFI-samarbetet. Dessa är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarets radioanstalt (FRA), Post- och telestyrelsen (PTS), Säkerhetspolisen (Säpo, Polisen, Försvarets materielverk (FMV) och Försvarsmakten.

En inspelning från paneldiskussion med myndighetscheferna finns att se på denna länk

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök