Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

FRO Krisgrupp

Krisgruppen är ett stöd för kurschefer, funktionärer och medlemmar om olyckan är framme i vår verksamhet. Krisgruppen har fullmakt att genomföra nödvändiga åtgärder i samband med en olycka.

FRO VU är FRO Krisgrupp med generalsekreteraren, tel 070-9871670 som sammankallande.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök