Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Sambandsenheter

civil1907FRO bygger på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) successivt upp Sambandsenheter som ska kunna hjälpa till vid svåra påfrestningar i samhället. Enheterna utrustas med modern sambandsmateriel och ska kunna förstärka befintligt samband med kortvåg, satellitkommunikation eller genom att bygga tillfälliga repeaterstationer. En annan viktig uppgift är att kunna skapa utflyttade datanät. Varje Sambandsenhet består av 36 man som normalt ska kunna verka under tio dygn upp till 15 mil från sin grupperingsort. FRO ansvarar för bemanning samt utbildning för personalen.

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök