Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Ansökan: IT-säkerhet Signalungdom 2047805, Enköping (2020-10-26 - 2020-10-29 )

Har du koll på din IT-säkerhet? Signalungdoms kurs IT-säkerhet ger dig kännedom om brister och risker i våra IT-nät samt kunskap om hur du bäst kan skydda dig mot medvetna och omedvetna hot. Hela samhällets IT-säkerhet påverkas även av den utrustning du har hemma.

Du får lära dig hur internet är uppbyggt och hur olika nätverkskomponenter fungerar. Vi tittar på hur en hacker jobbar samt vad man kan göra för att skydda sig och minska risken. Som avslutning genomförs en tillämpad övning där du får prova på att analysera ett nätverk och hitta sårbarheter.

För att gå kursen måste du fylla lägst 15 under året och vara medlem i en frivillig försvarsorganisation. Du måste ha god vana att arbeta med datorer. Kursen genomförs på Ledningsregementet 26 – 29 oktober. Du bor i logement och bär uniform under kursen.

Sista dag för ansökan 15 september

ANVÄNDARINFORMATION
Medlem i:
Uppdrag:
Förband eller Enhet:
1
SLnummer:
Personnummer:
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Postadress:
Postnummer:
E-post:
Confirm Email:
Telefonnummer:
Mobilnummer:
Övriga upplysningar:

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök